GIS portal omogućava online uvid u geoprostorne podatke na teritoriji Novog Sada. Deo je gradskog GIS-a i razvijen je kroz projekat "Web portal za investitore sa GIS-om" koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Srbiji u okviru programa Exchange 3 koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

Sistem se sastoji od sledećih delova: centralne baze podataka (Oracle 11g Enterprise), desktop GIS klijenta (Autodesk Map 3D Enterprise), web GIS klijenta (Autodesk Infrastructure Map Server) i GIS portala - namenske aplikacije kojom se omogućava pristup i pretraga podataka publikovanih na Internet.

Funkcionisanje sistema se oslanja na gradsku optičku mrežu i omogućava ustanovama koje su priključene na nju direktno ažuriranje geometrijskih i atributivnih podataka u centralnoj bazi podataka i kroz desktop i kroz web GIS klijent aplikacije što u praksi znači da svaka institucija održava lejer koji je u njenoj nadležnosti.

Trenutno je na portalu moguće pogledati i pretražiti sledeće teme (lejere):

 • Glavni pravci
 • Granica GUP-a
 • Katalog lokacija
 • Urbanistički blokovi
 • Mesne zajednice
 • Naselja
 • Namena površina prema GUP-u
 • Namena površina prema planovima generalne regulacije
 • Namena površina prema planovima detaljne regulacije
 • Važeći urbanisitčki planovi sa sadržajem i grafičkim prikazom
 • Katastarske parcele (za KO: NS1, NS2, NS3 i NS4)
 • Objekte (za KO: NS1, NS2, NS3 i NS4)
 • Katastarske opštine
 • Ulice
 • Kućni brojevi
 • Dečije ustanove (postojeće i planirane)
 • Škole (postojeće i planirane)
 • Fakulteti
 • Stanje saobraćaja
 • Mreža linija JGSP
 • Parkirališta pod naplatom
 • Semafori
 • Saobraćajni distrikti
 • Saobraćajne zone
 • Stacionaža Dunav
 • Subovi javnog osvetljenja
 • Aero-foto snimci iz 2004 i 2009 godine 

GIS se svakodnevno ažurira i dopunjava podacima.
Svi podaci koji se nalaze na portalu su informativni. Za zvanične podatke molimo Vas da se obratite nadležnoj instituciji.


Kontakt: gisns@ugzins.rs

Autorska prava © 2011 Grad Novi Sad